THI CÔNG NỘI THẤT PIZZA HUT - XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

      Một số hình ảnh nội thất tiêu biểu của nhà hàng Pizza Hut - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi công liên quan